EPV Energia Oy – 120 000 000 euros finansieringsarrangemang

DKCO biträdde Nordea Bank, OP Företagsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken som långivare i EPV Energia Oy:s 120.000.000 euros revolverande kreditfacilitetsarrangemang kopplat till hållbarhetskriterier där hållbarhetsmålen fastställs i senare skede. SEB fungerande som koordinator, hållbarhetskoordinator och agent i arrangemanget.