DKCO:s samhällsansvar i coronakrisen – Vad kan vi göra?

Vi befinner oss i en tid där det inte längre finns utrymme att endast fundera på sina egna behov, utan där vi alla måste beakta även andras behov och anpassa oss därefter. Livskraftiga företag är livsviktiga för att samhället och ekonomin ska kunna resa sig ur askan av Coronakrisen. Varje företag och kollegium behöver därför ställa sig frågan, vad kan just vi göra för att hjälpa andra?

Vår roll som juridisk rådgivare är att möjliggöra för företagen att anpassa sig kostnadsmässigt, affärsmässigt och avtalsmässigt till de nya verksamhetsförutsättningarna. Det är också vårt ansvar att hitta lösningar och se till att arrangemangen är förankrade i lag och håller för prövning. Riskerna är betydande då företagen ställs inför snabba förändringar och rekonstruktionsbehov. Vår mission är att säkerställa att riskerna är kända för företagen och kan beaktas i beslutsfattandet. På så sätt kan vi bidra till att företagen och samhället står bättre rustat när vi väl kommer ur Coronakrisen.

Det är vårt ansvar att utnyttja den unika erfarenhet vi har av bankernas, försäkringsbolagens liksom myndigheternas tankesätt i förhållande till företag och näringsverksamhet, så att marknadens parter, leverantörer och beställare liksom bank och kredittagare, effektivt kan samverka även i svåra tider. I vår verksamhet ingår att hjälpa företagen när snabba justeringar behöver åstadkommas i t.ex. finansieringsavtal, kreditsäkerhetsupplägg och när leverans- och entreprenadavtal behöver anpassas till likviditetskriser och force majeure-situationer. Behovet av brådskande offentliga upphandlingar är större än någonsin tidigare, vilket kräver säker analys och omdöme. I vår samhällsfunktion ingår även att vara arbetsgivarnas rådgivare i samarbetsförhandlingar, permitteringar och andra personalfrågor, så att dessa kan hanteras korrekt, smidigt och snabbt.

Företagens tillgång till flexibilitet och anpassningsmöjligheter idag är avgörande för att företagen ska finnas kvar imorgon – och alla dagar efter det tills Coronakrisen är över. Behovet av samverkan är stort just nu och regeringen, arbetsmarknadens parter samt både statliga och privata finansiärer gör vad de kan för att skapa denna flexibilitet. Vi på DKCO gör allt vi kan för att hjälpa företagen att utnyttja flexibiliteten som skapas, för att de snabbt ska kunna anpassa sig till rådande omständigheter och så fort som möjligt kunna återgå till sin normala verksamhet när detta är över. Vår målsättning är att de företag vi jobbar med ska kunna hantera krisen så strategiskt, klokt och smidigt som möjligt och utan att de exponerar sig för obeaktade risker. Tillsammans kommer vi föra samhället och näringslivet framåt.