DKCO biträder OX2 som deras juridiska rådgivare i processerna för miljökonsekvensbedömning

DKCO biträder OX2 som deras juridiska rådgivare i processerna för miljökonsekvensbedömning (”MKB”) för de två planerade storskaliga havsbaserade vindkraftsprojekten Noatun Nord och Noatun Syd på Åland. Båda vindparker kommer att bestå av 310–340 vindkraftverk och vardera parken förväntas generera ca 20 TWh el per år.

Projekt Noatun Nord och Noatun Syd förverkligas genom de två åländska projektbolagen Noatun Åland Norra Kb och Noatun Åland Södra Kb och bakom projektbolagen står OX2 AB och Ålandsbanken Fondbolag Ab.

MKB-processen är planerad att vara avslutad i augusti 2024.