DKCO biträder OX2 i utvecklingen av havsbaserat vindkraftsprojekt

DKCO biträder OX2 (publ) i utveckling av det havsbaserade vindkraftsprojektet Noatun. OX2 (publ) och Ålandsbanken Fondbolag Ab har tecknat en ömsesidig avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding) avseende utveckling av det havsbaserade vindkraftsprojektet Noatun söder om Åland.

Projekt Noatun är i en tidig projektfas och beräknas färdigställt bestå av cirka 250 vindkraftverk som ger 20 TWh per år vilket motsvarar årlig elförbrukning för omkring 4 miljoner hushåll. Noatunprojektet omfattar förutom en havsbaserad vindkraftspark inom den åländska havszonen en nätlösning för distribution av el till Åland, Sverige, Finland och Estland.

DKCO har biträtt OX2 (publ) de senaste två åren i förberedelserna av projekt Noatun.