DKCO biträdde Korsholms kommun i upphandlingen av nytt bildningscampus

DKCO biträdde Korsholms kommun som juridisk rådgivare i upphandlingen av ett nytt bildningscampus i Smedsby. Entreprenadkontraktets uppskattade värde är ca 29 500 000 euro och med en total investeringsbudget på 32 600 000 euro är bildningscampuset den enskilt största investeringen kommunen gjort. Nybyggnationen omfattar över 10 000 m2, varav första skedet (ca 6 300 m2) ska vara färdigställt 31.5.2025. Det andra skedet (ca 4 300 m2) utgör en option som ska vara färdigställd 31.5.2026.

Upphandlingen genomfördes som ett förhandlat förfarande, i vilket Korsholms kommun kunde diskutera såväl byggnadstekniska lösningar som kommersiella villkor med kvalificerade entreprenörer i syfte att uppnå ett optimerat beräkningsunderlag. Efter förhandlingsskedet gav entreprenörerna sina slutliga anbud. Anbudstävlingen vanns av Lujatalo Oy, som nu ska förverkliga det nya bildningscampuset i en SR-entreprenad (planera och bygg).

”Det har varit ett väldigt intressant projekt att jobba med. Som i alla större projekt stöter man på utmaningar, men vi har lyckats lösa frågorna vartefter. Glädjande är också att vi genom förhandlingarna kunde hitta lösningar tillsammans med entreprenörerna som gav en rejäl kostnadsinbesparing och att vi kunde landa de slutliga anbuden i linje med budgeten.” säger Nathalie Myrskog, ansvarig advokat i DKCO:s projektteam.