DKCO biträdde Augment Mobility i samband med 15 000 000 euros säkrad lånefinansiering

DKCO biträdde e-scooter-leverantören Augment Mobility i samband med dess 15 000 000 euros säkrade lånefinansiering. Medlen används för att finansiera bolagets tillväxt. Augment Mobility erbjuder e-scootrar av hög kvalité som en Mobility-as-a-Service-tjänst (MaaS). Bolaget är för närvarande verksamt i sex länder.