Distansarbete under coronaepidemin?

Ingen har kunnat missa COVID-19-epidemin, orsakad av coronaviruset. Spridningen av coronaviruset har medfört att vissa arbetstagare försatts i karantän eller annars tvingats stanna hemma från arbetet. I dylika situationer har möjligheten att arbeta på distans varit en välkommen lösning för många. Vet du som arbetsgivare vilka rättigheter och skyldigheter du har när det gäller arbete på distans? Är distansarbete verkligen möjligt för alla? Distansarbete är i många fall en lyckad lösning – men det medför även vissa risker och fallgropar som du som arbetsgivare bör vara medveten om.

Först och främst – distansarbete är ingen arbetstagarrättighet och lämpar sig inte för alla. Distansarbete är ett sätt för arbetsgivaren att organisera arbetet.

Numera är det vanligt att arbetsgivare erbjuder distansarbete som en möjlighet för arbetstagaren att lättare kombinera arbete och fritid. När distansarbete fungerar som bäst möjliggör det flexibilitet för både arbetsgivaren och arbetstagaren, kortare arbetsresor och bättre samordning mellan arbetstagarens arbete och fritid. Dessvärre fungerar inte alla distansarrangemang smärtfritt. Problem kan uppstå t.ex. om distansarbetsmöjligheten missbrukas eller om arbetsinsatsen inte motsvarar det förväntade. Likaså kan ett distansarrangemang visa sig vara olämpligt om arbetstagaren inte är tillgänglig på sådant sätt som kan förutsättas av honom eller henne. I praktiken kan även tekniken visa sig vara utmanande, likaså ansvaret över arbetssäkerheten och arbetarskyddet. För arbetstagaren är det även väsentligt att notera att den lagstadgade olycksfallsförsäkringens begrepp ’’i arbete’’ är betydligt snävare i distansarbete än på arbetsplatsen, vilket kan leda till behov av kompletterande försäkringsskydd.

Anvisning om distansarbete förtydligar spelreglerna

För att klarlägga spelreglerna för distansarbete kan det finnas skäl för arbetsgivaren att på arbetsplatsen ta i bruk en allmän anvisning om distansarbete. I den kan man med fördel klargöra vilka regler som gäller och vilka krav som uppställs på distansarbete och en distansarbetande arbetstagare. Vanliga villkor i en dylik anvisning är t.ex. när, var och hur distansarbete får utföras, när och på vilket sätt man ska vara tillgänglig samt hur och till vem man ska rapportera om arbete som utförs på distans.

Kan man som arbetsgivare vägra att låta vissa arbetstagare arbeta på distans medan man tillåter andra att göra det?

Ja. Arbetsgivaren ska behandla alla arbetstagare opartiskt och icke diskriminerande. Det innebär dock inte att arbetsgivaren behöver ge alla arbetstagare möjlighet att arbeta på distans. För vissa arbetstagare är distansarbete inte praktiskt möjligt, för andra kan det vara direkt olämpligt. Har du en motiverad och saklig anledning kan du tillåta distansarbete för vissa, medan andra inte ges samma möjlighet. Som arbetsgivare har du även rätt att avbryta distansarbetsmöjligheten om utförandet av arbete på distans inte fungerar eller missbrukas. Kortfattat: tydlighet förenklar.

Ifall du känner ett behov av att se över eller upprätta anvisningar för distansarbete så kan vi på DKCO Advokatbyrå Ab hjälpa er ta fram och anpassa anvisningar som passar för just ert företags behov.