Visselblåsartjänst – teknisk lösning och oberoende granskning

DKCO:s visselblåsarkanal är en helhet som förutom teknisk lösning innefattar oberoende inledande granskning av inkomna anmälningar som utförs av DKCO:s juridiska experter. På så sätt kan anställda och samarbetsparter lita på att ärendet inte hamnar i fel händer internt, vilket sänker tröskeln för rapportering. Systemet möjliggör även anonym rapportering.

Tjänsten erbjuds till ett fast pris per år oberoende av antal inkomna anmälningar. Tjänsten är tillgänglig på svenska, finska och engelska.

Genom att outsourca visselblåsarkanalen kan organisationen fokusera på sin kärnverksamhet medan DKCO både bevakar kanalen och står för det tekniska. Den tekniska lösningen erbjuds i samarbete med en tredje part.

För mera information och offert, kontakta Sofia Saarikko eller Heidi Furu.