Caverion Oyj – emission av 75.000.000 euros obligationslån, listning samt återköpserbjudande

DKCO biträdde Caverion Oyj samt Nordea och SEB som huvudsakliga organisatörer vid emissionen och listningen av ett 75.000.000 euros obligationslån som förfaller år 2027. DKCO biträdde även Caverion, Nordea som anbudsgivare och som anbudsgivarens ombud samt Nordea och SEB som återköpserbjudandets huvudsakliga organisatörsbanker gällande återköpserbjudandet av Caverions obligationslån som förfaller år 2023.