Caverion Oyj – 150.000.000 euros banklån och kreditlimit

DKCO biträdde Caverion Oyj i omorganiseringen av kreditlimit och banklån om totalt 150 miljoner euro. Det nya låneavtalet innehåller en kreditlimit på 100 miljoner euro liksom ett 50 miljoner euros banklån med engångsamortering med tre års maturitet samt möjlighet att förlänga maturiteten med ytterligare två år. Genom omorganiseringen av lånen förlängde Caverion lånens maturitet samt förbättrade sin långfristiga finansiella position.