Blivande jurister – viktig resurs för DKCO

Silvia Korpisola, Altti Vistilä och Lisa Smeds-Salonsaari började alla som praktikanter på DKCO under hösten. Våra praktikanter bistår byråns jurister i handläggningen av ett brett spektrum av ärenden inom olika rättsområden.

”Det är inspirerande att jobba i en sakkunnig och uppmuntrande atmosfär. Vi jobbar sida vid sida med byråns advokater i många intressanta ärenden. I en organisation av den här storleken är närheten till uppdragen och advokaterna väldigt påtaglig. Ingen arbetsdag är den andra lik, och uppgifternas svårighetsgrad och mångsidighet har definitivt varit något av det bästa med jobbet. Vi har lärt oss mycket under kort tid och ser framemot de kommande månadernas utmaningar!” säger praktikanterna.

Silvia studerar juridik för tredje året vid Helsingfors universitet. Hennes huvudsakliga intresseområden är arbetsrätt, kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Altti studerar också tredje året men på Åbo universitet. Han är särskilt intresserad av arbetsrätt, bolagsrätt och straffrätt. Silvia och Altti har båda arbetat som praktikanter på andra advokatbyråer innan de började på DKCO.

Lisa inledde sina magisterstudier i juridik vid Åbo Akademi nu under hösten. Hennes huvudsakliga intresseområde är familje- och kvarlåtenskapsrätt och hon biträder bl.a. de advokater som handhar private-sidan av DKCO:s verksamhet.

Välkomna till DKCO Silvia, Altti och Lisa!