Aktuellt

27.05.2020

Det är stödmottagaren som bär risken

I det aktuella rättsfallet hade stadsfullmäktige av S Ab köpt fyra industrifastigheter. Fullmäktige hade därvid beslutat att för knappa två år ingå ett hyresavtal gällande…

19.05.2020

DKCO och handelskamrarna inleder utvidgat samarbete

DKCO Advokatbyrå har under flera års tid hållit föreläsningar i samarbete med Ålands Näringsliv och Österbottens Handelskammare. Föreläsningarna har varit välbesökta och omtyckta av deltagarna….

13.03.2020

Distansarbete under coronaepidemin?

Först och främst – distansarbete är ingen arbetstagarrättighet och lämpar sig inte för alla. Distansarbete är ett sätt för arbetsgivaren att organisera arbetet. Numera är…

11.03.2020

Försäkringsersättningar i bouppteckningen

Vad är en försäkring? Försäkringar är ett samlingsbegrepp för en mängd olika finansiella instrument, som utöver varierande struktur har olika syfte. Det kan t.ex. vara…